Sociale dienst uitkering

U heeft recht op een algemene bijstandsuitkering als u voldoet aan de voorwaarden. En niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komt voor een andere voorziening of uitkering.

Uitkering arbeidsongeschiktheid. ... Een afspraak met onze sociale dienst: 02 227 63 33 ... Medische dienst. Tel: 03 220 75 60. Consultatie.
Een uitkering aanvragen of hulp nodig bij het vinden van werk in de stad Groningen? U vindt de informatie op de website van de gemeente Groningen.
See full list on rijksoverheid.nl
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postbus 4 8800 AA Franeker. Vermeld zo mogelijk de afdeling of contactpersoon voor wie uw post bedoeld is. Bezoekadres: U kunt op afspraak bij de Dienst terecht. U kunt telefonisch een afspraak maken. Kijk voor de bereikbaarheid van de Dienst bij het tabblad Telefoonnummers.
Betaaldata uitkeringen. Betaaldata uitkeringen rond de 25e van elke maand, vakantiegeld rond 21 mei. Uitkering aanvragen. Als u geen inkomen heeft en er geen andere voorzieningen zijn. Werk zoeken. Werkplein Twente helpt met het vinden van betaald werk. Bijzondere bijstand. Hulp van de gemeente wanneer u bijzondere kosten heeft die u niet kunt ...
De sociale dienst van de gemeente beoordeelt met de informatie die je geeft of je recht hebt op bijstand. De sociale dienst controleert daarom de gegevens die u opgeeft. U bent verplicht mee te werken aan het onderzoek. Doet u dat niet, dan wordt uw aanvraag niet verder behandeld.
Jul 23, 2021 · De loonnormwet verplettert onze lonen | Actie op 13 juli 2021. Actie op 13 juli 2021 om 11u aan station van Brussel-Centraal | Het ABVV aanvaardt niet langer het keurslijf dat de loonnormwet (de zogenaamde wet van 1996), onze lonen oplegt. Lees verder.
Inkomen en voorzieningen. BWRI Inkomen en voorzieningen behandelt uw aanvraag voor een uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ, en zorgt ervoor dat u op tijd een correcte uitkering ontvangt. U kunt ook bij deze afdeling terecht voor aanvragen voor bijzondere kosten en kosten van sociale-, culturele- of sportieve activiteiten.
U heeft recht op een algemene bijstandsuitkering als u voldoet aan de voorwaarden. En niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komt voor een andere voorziening of uitkering.
Aug 07, 2015 · Verblijf in buitenland zonder toestemming van de Sociale Dienst leidt tot verlaging van de uitkering 07 aug Geplaatst op 10:42h in Geen categorie , Nieuws , Sociaal Zekerheidsrecht door Redactie 0 Reactie's
Aug 07, 2015 · Verblijf in buitenland zonder toestemming van de Sociale Dienst leidt tot verlaging van de uitkering 07 aug Geplaatst op 10:42h in Geen categorie , Nieuws , Sociaal Zekerheidsrecht door Redactie 0 Reactie's
een broer of een zus, of andere familieleden. U bent voor de bijstand nooit gehuwd met. uw vader of moeder. uw kind. Ook niet als dat kind ouder is dan 18 jaar. uw grootouder, kleinkind, broer of zus, als een van u zorg nodig heeft die de ander geeft. Ook niet als u met hen in hetzelfde huis woont. Lees meer over bijstand en samenwonen bij ...